Kørekort til lastbil (kategori C)

Vi har samlet alle relevante informationer om kørekort til lastbil.

Tilmeld dig kørekort til lastbil

Adgangskravene for at tage lastbilkørekort:

For at du kan tage lastbilkørekort skal du:

  • Være fyldt 21 år (kategori C – stor lastbil)
  • Have kørekort til almindelig bil (kategori B) – udstedt i Danmark
  • Have en godkendt lægeerklæring
    (Kørekortbekendtgørelsen (retsinformation.dk) jf. bilag 2).

 

Uddannelsens indhold:

Kørelektionerne:
Du lærer alt om køreteknik herunder hvordan du kører lige ud, drejer i skarpe sving, bakker samt parkerer lastbilen. Du vil også lære at sikre lastbilens gods korrekt, og så kommer du naturligvis også ud at køre mørkekørsel.

Teoriundervisningen:
Her kommer du til at lære alt om færdselsregler specifikt målrettet lastbilkørsel, køre- og hviletider, energirigtig kørsel, logistik, sikkerhedsprotokoller samt meget mere.

Glatbanekørsel:
Her skal du udforske lastbilens potentialer og begrænsninger på både glat og tør vej. Du kommer blandt andet til at øve dig i at foretage opbremsninger ved forskellige hastigheder, lære hvordan du kan køre uden om pludselige forhindringer og meget mere.

Du vil øjeblikkeligt opleve at den teoretiske undervisning understøttes af den praktiske kørsel.

Uddannelsen afsluttes med en teoriprøve og en praktisk køreprøve

Teoriprøven omfatter 25 lysbilleder med ja/nej-spørgsmål – for at bestå må du have højst 5 fejl.

Den praktiske køreprøve består af 2 dele; en kontrolprøve og en køreprøve.
Kontrolprøven: her skal du gennemgå tekniske detaljer på lastbilen
Køreprøven: her skal du køre med en prøvesagkyndig, som tester dine kørefærdigheder.

Du kan vælge at supplere dit lastbilkørekort med et hængerkort (kategori C/E )

Du kan supplere dit lastbilkørekort med et kørekort til vogntog også kaldet hængerkort. Med et hængerkort vil du blive endnu mere eftertragtet hos vognmændene og dermed får du langt flere muligheder på jobmarkedet – hvilket også kan resultere i en øget indtjening.

Hvordan kan jeg blive en lastbilchauffør?

Du bliver lastbilchauffør ved at tilmelde dig vores uddannelsesforløb “kørekort til lastbil” – kategori C. Du kan have dit lastbilkørekort efter ca. 6-10 uger. Den teoretiske undervisning strækker sig over 4 uger, med undervisning én aften om ugen og kørelektionerne tilrettelægger du med din kørelærer.
Såfremt du skal køre erhvervsmæssigt – skal du efter endt uddannelse have et EU kvalifikationsbevis. 
Vores uddannelsesprogram er af højeste kvalitet – hvilket betyder at du opnår alle nødvendige færdigheder – og dertil tilbyder vi undervisning uden for arbejdstid. Tilmeld dig nu og start din vej mod livet som lastbilchauffør!

Vil du være lastbilchauffør?

Som uddannet lastbilchauffør er dine jobmuligheder uendeligt store. 

Hvis du har spørgsmål til forløbet – er du velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig kørekort til lastbil Vil du vide mere før du tilmelder dig kørekort til lastbil