Efteruddannelse af kørelærere

Hos Stjernqvist efteruddanner vi kørelærere, som ifølge Efteruddannelsesbekendtgørelsen skal gennemføre et obligatorisk efteruddannelseskursus.

Forløbet for efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere udbydes som et hverdagskursus, der forløber sig over 5 dage á 8 timer per dag. Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller deles op i 2 moduler.
Med efteruddannelseskurset er du sikret, at du som kørelærer fortsat har de nødvendige pædagogiske, teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne undervise dine køreelever.

Pris  kr. 5.900,-  ekskl. moms

Tilmeld dig efteruddannelse af kørelærere her

Hold start: 13. feb. 2023

Efteruddannelse af kørelærere består af

  • Undervisningslære og undervisningsfærdighed.
  • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen.
  • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.
  • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelsen.
  • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik.
  • Supplerende viden.
  • Køreteknik til almindelig bil.

Fravær & tidsperspektiv

Du bør som kørelærer notere dig, at der ikke tillades fravær på efteruddannelsen, og efteruddannelsen må ikke strække sig over en periode på mere end 3 måneder inden for det seneste år af godkendelsesperioden.