Efteruddannelse af kørelærere

Hos Stjernqvist efteruddanner vi kørelærere, som ifølge efteruddannelsesbekendtgørelsen skal gennemføre et obligatorisk efteruddannelseskursus.

Efteruddannelsesbeviset er kun gyldigt i 5 år og skal derfor fornyes hvert 5. år.

Forløbet for efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere udbydes som et hverdagskursus, der forløber sig over 5 dage á 8 timer per dag – efteruddannelsen er opdelt i 2 moduler.
Med efteruddannelseskurset er du sikret, at du som kørelærer fortsat har de nødvendige pædagogiske, teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne undervise dine køreelever.

Pris 5.900 Kr.  ekskl. moms

Tilmeld dig efteruddannelse af kørelærere her

Dag 1: 16. 09. 2024 kl. 8:00 – 16.00
Dag 2: 17. 09. 2024 kl. 8:00 – 16.00
Dag 3: 18. 09. 2024 kl. 8:00 – 16.00
Dag 4: 23. 09. 2024 kl. 8:00 – 16.00*
Dag 5: 24. 09. 2024 kl. 8:00 – 16.00

 

*Glatbane.dk
Lundebakkevej 18 B, Toksværd
4684 Holmegaard

Efteruddannelsen af kørelærere består af

  • Undervisningslære og undervisningsfærdighed
  • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen
  • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi
  • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelsen
  • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik
  • Supplerende viden
  • Køreteknik til almindelig bil.

Det er obligatorisk at efteruddanne sig som kørelærer

Ifølge bekendtgørelse nr. 192 af 20/02/2015 om undervisningsplan for efteruddannelsen af kørelærere også kaldet “Efteruddannelsesbekendtgørelsen”, jf. bekendtgørelse nr. 1833 af 22/09/2021 om godkendelse af kørelærere – er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske efteruddannelse, herunder efteruddannelsens indhold samt om godkendelse af efteruddannelsescentrene.

Efteruddannelsens varighed 

Den samlede efteruddannelse af kørelærere skal have en varighed på minimum 5 undervisningsdage (8 timer per dag).

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal have en varighed af en dag.

Fravær & tidsperspektiv

Du bør som kørelærer notere dig, at der ikke tillades fravær på efteruddannelsen, og efteruddannelsen må ikke strække sig over en periode på mere end 3 måneder inden for det seneste år af godkendelsesperioden.
Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler og skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år.

Er det blevet tid til at efteruddanne dig? Tilmeld dig det obligatoriske efteruddannelseskursus her.