Efteruddannelse af kørelærere

Hos Stjernqvist efteruddanner vi kørelærere, som ifølge efteruddannelsesbekendtgørelsen skal gennemføre et obligatorisk efteruddannelseskursus.

Efteruddannelsesbeviset er kun gyldigt i 5 år og skal derfor fornyes hvert 5. år.

Forløbet for efteruddannelse af kørelærere

Efteruddannelse af kørelærere udbydes som et hverdagskursus, der forløber sig over 5 dage á 8 timer per dag – efteruddannelsen er opdelt i 2 moduler.
Med efteruddannelseskurset er du sikret, at du som kørelærer fortsat har de nødvendige pædagogiske, teoretiske og praktiske færdigheder til at kunne undervise dine køreelever.

Pris 5.900 kr.  ekskl. moms

Tilmeld dig efteruddannelse af kørelærere her

Holdstart:08. 05. 2023 kl. 08:00

Efteruddannelse af kørelærere består af

  • Undervisningslære og undervisningsfærdighed
  • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen
  • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi
  • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelsen
  • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik
  • Supplerende viden
  • Køreteknik til almindelig bil.

Fravær & tidsperspektiv

Du bør som kørelærer notere dig, at der ikke tillades fravær på efteruddannelsen, og efteruddannelsen må ikke strække sig over en periode på mere end 3 måneder inden for det seneste år af godkendelsesperioden.