Kørelæreruddannelsen

Kørelæreruddannelsen består af flere elementer, hvor undervisningen skifter mellem praktik og teori for at ruste dig bedst muligt til dit kommende job som kørelærer.

Hvis du er nysgerrig efter mere information om kørelæreruddannelsen, afholder vi et gratis informationsmøde op til hver kursusstart. Her kan du få et dybdegående indblik i uddannelsen og jobbet som kørelærer.

Undervisningsforløbet for kørelæreruddannelsen:

Gratis informationsmøde

Kom til gratis informationsmøde inden du melder dig ind på kørelæreruddannelsen.

Vi afholder informationsmøde op til hver kursusstart, så du kan blive afklaret om hvorvidt uddannelsen er noget for dig.

Pædagogisk grundkursus

For at kunne påbegynde kørelæreruddannelsen skal du have et pædagogisk grundkursus (120 timer). Hvis du allerede har noget tilsvarende (10 ECTS points), har du mulighed for at søge merit hos Færdselsstyrelsen.

Teoretisk del

Her lærer du at undervise køreelever i teori både med fokus på forberedelse heraf og selve undervisningen.

Praktisk del

Her lærer du at undervise køreelever i bilen både på øvelsesplads, køreteknisk anlæg og på offentlig vej. 

Skriftlig prøve

Uddannelsen indeholder en skriftlig prøve, som ligger ca. 3 måneder efter kursusstart, og består af en test med svarmuligheder (ja/nej).

Praktisk prøve

Uddannelsen indeholder også en praktisk prøve, som ligger ca. 4 måneder efter kursusstart. Her skal du demonstrere dine færdigheder med en elev bag rattet – og samtidig bliver du bedømt på dine pædagogiske evner.

Færdiguddannet kørelærer

Kørelæreruddannelsen tager normalt mellem 9-12 måneder at gennemføre og vil undervejs veksle mellem teori og praktik.

Du vil blive ført gennem alle de relevante emner og punkter, så du bliver klar til at tage imod elever på den anden side.