Arbejdet som kørelærer

Hvad vil det sige at arbejde som kørelærer

Med en kørelæreruddannelse til bil skal du undervise køreelever både teoretisk og praktisk. Når du er uddannet kørelærer kan du f.eks. starte din egen køreskole eller blive ansat på en allerede etableret køreskole enten deltid eller fuldtid.
Arbejdet som kørelærer giver en masse frihed – dog skal du have in mente at fleksibilitet er vigtigt i forhold til tilrettelæggelsen af kørelektionerne. 

Tilmeld dig kørelæreruddannelsen

Undervisningen

Den teoretiske del af undervisningen

I forhold til den teoretiske del af undervisningen vil det være en god idé at man som underviser benytter en bred vifte af undervisningsteknikker for at kunne tilpasse undervisningen til elevernes forskellige læringsstile og behov. Ved at tilpasse undervisningen får alle mulighed for at tilegne sig de nødvendige færdigheder og få den nødvendige viden for at kunne lære at køre bil på en sikker og ansvarlig måde. Undervisningens vigtigste emner er færdselsloven, trafiktavler, bilens sikkerhedsmæssige stand, køreteknikker, risikoforståelse og færdselspsykologi. I arbejdet som kørelærer vil du hurtigt opleve at ingen mennesker er ens – hvorfor alsidighed og det at være omstillingsparat vil være vigtige elementer i kørelærerarbejdet – for at skabe et positivt og motiverende forløb.

Den teoretiske del af undervisningen
Den praktiske del af undervisningen

Den praktiske del af undervisningen

Den praktiske del af undervisningen foregår i særligt indrettede biler – hvilket vil sige at de er indrettet med et ekstra sæt pedaler til dig. Her er det vigtigt, at du som kørelærer træner eleverne i at være opmærksomme på at kunne identificere potentielle farer og udfordringer i trafikken. Det er også vigtigt at lære eleverne at have en proaktiv tilgang til kørsel, hvor de tager initiativ til at undgå farer og dermed sikre en sikker og ansvarlig kørsel. Alt dette indebærer naturligvis at du lærer eleverne at kunne reagere på skilte, afmærkninger, lyskryds og andre trafikale signaler. 

Sidst, men ikke mindst skal du i arbejdet som kørelærer naturligvis være glad for at køre bil:)

Læs om kørelæreruddannelsen her.