Forny din kørelærergodkendelse

Forny din kørelærergodkendelse på kun 5 dage

Hvis du allerede er kørelærer skal du huske at forny din kørelærergodkendelse hvert 5. år – dette kan du gøre ved at tage et særligt efteruddannelseskursus.

Læs mere om efteruddannelsen Tilmeld dig efteruddannelsen

Om kørelærergodkendelsen

Kursets formål og varighed

Det tager kun 5 dage at få fornyet din kørelærergodkendelse. De 5 undervisningsdage skal sikre at du som kørelærer fortsat er i besiddelse af de teoretiske og praktiske forudsætninger, som er påkrævet for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen. Godkendelsen er gældende i 5 år – såfremt man opfylder betingelserne herfor jf. færdselsloven. Derfor skal du som minimum gennemføre den obligatoriske efteruddannelse af kørelærere hvert 5. år – således at din kørelærergodkendelse forbliver gyldig. Efteruddannelsescentret skal følge undervisningsplanen for efteruddannelse af kørelærere.

Efteruddannelsens indhold

  1. Kørelæreren skal besidde alsidig viden om forskellige undervisningsmetoder. Dertil skal kørelæreren kunne anvende de forskellige undervisningsmetoder, således at undervisningen kan tilpasses hver enkelt elev og samtidig tage udgangspunkt i kravene som fremgår af undervisningsmaterialet
  2. Kørelæreren skal være i stand til at planlægge sin egen undervisning og være dygtig til at planlægge en undervisningslektion minutiøst
  3. Kørelæreren har sikret sig viden inden for risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi
  4. Kørelæreren skal besidde indgående kendskab til undervisningsplanerne for køreuddannelsen samt til lærervejledningerne
  5. Kørelæreren skal være bekendt med relevante love og bekendtgørelser samt have kendskab til de administrative bestemmelser for køreuddannelsen.

Få opdateret din viden i et af følgende valgfrie emner:

  1. Køretøjsteknik og køreteknik
  2. Energi- og miljørigtig køreteknik til den pågældende kategori
  3. Arbejdsmiljø i det omfang det er relevant for drift af en køreskole
  4. Virksomhedsøkonomi med fokus på drift af en køreskole.
En dag på glatbane

Køreteknisk anlæg

Når du skal have fornyet din kørelærergodkendelse skal du også en tur på køreteknisk anlæg – således at du fortsat er i stand til at instruere og vejlede dine køreelever når de skal prøve kræfter med glatbanen.

Vi er godkendt af Færdselsstyrelsen 

Vores efteruddannelsescenter er naturligvis godkendt af færdselsstyrelsen – dermed sikres du at vi ikke går på kompromis med hverken faglighed eller indhold – og til dette har vi naturligvis sørget for at have Danmarks bedste undervisere til rådighed.

I forhold til fremmøde

Fravær er ikke tilladt på dette kursus. Dertil må deltagelsen i efteruddannelseskurset ikke overstige en varighed på 3 måneder inden for det seneste år af godkendelsesperioden.

Du kan forny din kørelærergodkendelse ved at tilmelde dig her

Tilmeld dig efteruddannelsen nu

Hvis det er tid til at få fornyet din kørelærergodkendelse – kan du tilmelde dig her:

Tilmeld dig efteruddannelse af kørelærere