Alt om kørelærergodkendelsen

Vi har samlet alle relevante informationer om kørelærergodkendelsen – som du opnår ved at gennemføre kørelærerefteruddannelsen. Efteruddannelsen tager kun 5 dage.

Tilmeld dig efteruddannelsen

For at få din kørelærergodkendelse fornyet, skal du opfylde følgende krav:

  • Du må ikke have haft din førerret ubetinget frakendt eller administrativt inddraget inden for de seneste 2 år.
  • Du må ikke være dømt for strafbare forhold, der kan udgøre en nærliggende fare for misbrug af din stilling som kørelærer.
  • Hvis du har haft din førerret betinget frakendt inden for de seneste 2 år inden for tidspunktet for fornyelsen, kan din kørelærergodkendelse fornyes under forudsætning af, at du består en kontrollerende køreprøve og overholder de øvrige vilkår, der er fastsat i forbindelse med frakendelsesafgørelsen.

Formålet med efteruddannelsen

Den obligatoriske efteruddannelse skal sikre at kørelæreren har den nødvendige viden der skal til for at undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for kørelærergodkendelsen. Dertil skal kørelæreren besidde alsidig viden om forskellige undervisningsmetoder og have en bred forståelse for pædagogik. Noget af det vigtigste en kørelærer bør være bekendt med er differentieret undervisning. Dette indebærer nemlig at kørelæreren er i stand til at tilpasse undervisningen til elevernes individuelle behov og læringsstile – hvilket helt specifikt betyder at kørelæren skal kunne afkode hver enkelt elevs styrker og udfordringer. Undervisningen skal naturligvis overholde kravene, der er påkrævet jf. undervisningsplan for efteruddannelse af kørelærere. 

Efteruddannelsens indhold

  1. Kørelæreren skal besidde alsidig viden om undervisningsmetoder og dertil kunne tilpasse undervisningen til hver elev.
  2. Kørelæreren har sikret sig viden inden for risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi.
  3. Kørelæreren skal have kendskab til gældende love, bekendtgørelser og administrative bestemmelser vedrørende køreuddannelsen.
  4. Kørelæreren skal have omfattende viden om færdselslovgivning, køretøjsteknik og køreteknik.
  5. Kørelæreren skal have evnen til at udarbejde sin egen undervisningsplan og være dygtig til at planlægge undervisningslektioner ned i mindste detalje.
  6. Der skal opnås indgående kendskab om undervisningsplanerne samt de tilhørende lærervejledninger.
  7. Kørelæreren skal have den nødvendige viden om arbejdsmiljø, virksomhedsøkonomi og virksomhedsdrift i det omfang, det er påkrævet.

En dag på køreteknisk anlæg

Når du skal forny din kørelærergodkendelse, er det også vigtigt at komme en tur på glatbanen. Dette sikrer, at du fortsat kan instruere og vejlede dine køreelever, når de udfordres på køreteknisk anlæg.

De udfordringer, kørelærere står over for i deres arbejde

Som kørelærer skal du kunne tilpasse din undervisning til forskellige elevtyper med varierende køreevner. Nogle elever kan være nervøse og usikre, mens andre kan være overmodige. Det er din opgave at skabe et trygt og tillidsfuldt miljø, hvor eleverne kan udvikle sig og lære at køre på en sikker måde. Dine færdigheder som kørelærer spiller en afgørende rolle i at guide og støtte eleverne gennem denne læringsproces, så de kan blive ansvarlige og kompetente bilister.

Stjernqvist køreskole er godkendt af Færdselsstyrelsen

Stjernqvist køreskole er godkendt af Færdselsstyrelsen. Dette betyder, at vi ikke går på kompromis med hverken faglighed eller indhold i vores efteruddannelsescenter. Vi er stolte af at have Danmarks bedste undervisere til rådighed, der sikrer, at du får den mest professionelle undervisning. Med vores godkendelse kan du være tryg ved, at du modtager undervisning af højeste kvalitet og opnår de nødvendige færdigheder til brug i din undervisning.

Er det tid til at få fornyet din kørelærergodkendelse?

Som uddannet kørelærer skal du huske at din kørelærergodkendelse skal fornyes hvert 5. år. 

Har du spørgsmål til forløbet – er du mere end velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig efteruddannelsen Vil du vide mere før du tilmelder dig efteruddannelsen